مراحل پایانی کتاب مهندسی اسلام

تازه ترین فهرست از کتاب در حال تألیف

«مهندسی اسلام»

که در مراحل پایانی می باشد، به اهل نظر و مشتاقان شناخت دین شکوهمند اسلام تقدیم می گردد.

—————————————————————————–

الاسلام یعلوا و لا یعلی علیه

مهندسی اسلام

طرحی نو در شناخت اسلام و بررسی همۀ عناصر و جزئیات دین، در قالب یک پک کامل مهندسی

 

دین مترقّی و مقدس اسلام، به عنوان آخرین مکتب آسمانی و فراگیرترین آیین الهی، در راستای سعادت و عزت انسان، دارای عالی ترین آموزه ها و پویاترین تعالیم است. جامعیت این دین آسمانی به حدّی است، که هیچ یک از نیازهای بشر را از قلم نینداخته و از ریزترین احتیاجات، تا بزرگ ترین نیازهای او را مورد توجه قرار داده است.

از آنجا که سرنوشت همۀ انسان ها در سایه سار شناخت و پیروی از تعالیم درخشان این مکتب حیات بخش تأمین می شود، لازم است تا در یک تحقیق منسجم، عناصر و جزئیات این بنای عظیم شکوه و جلال شناخته شود و جنبه های شگفت و ظرفیت های بی پایان آن آشکار گردد.

دین اسلام، به عنوان نظام اعتقادی، اخلاقی و عملی، یک بسته و برنامۀ کاملاً به هم پیوسته، دارای یک ارتباط بسیار همگون و ارگانیک و دارای نظم و انسجام بی نظیر است. دقّت نظر در این نظم و پیوستگی و منطبق بودن قوانین و دستورالعمل های این دین آسمانی، بر عقلانیت و خرد انسانی نشان گر این واقعیت است، که این کاخ رفیع و شکوهمندِ آسایش و زندگی، نمی تواند ساخت اندیشۀ ناقص بشر باشد.

دین به مثابه یک ساختمان است. همانگونه که در طراحی یک ساختمان، رابطه ای ارگانیک و به هم پیوسته بین اجزاء و قسمت های آن برقرار است، این ارتباط و هماهنگی منطقی، دربین اجزای ساختمان دین هم به خوبی عیان و آشکار می باشد.ارتباط همگون و متناسب و مهندسی دقیق در دین، به قدری محکم و اصولی است، که اعتماد و اطمینان را برای زیستن توأم با آرامش و امنیت در بالاترین درجۀ آن، برای بشر تأمین می نماید.

این تحقیق بر آن است، تا در یک فرآیند مهندسی و منطقی، آشکار سازد که دین اسلام، در همۀ زمینه های مرتبط با کمال و سعادت انسان، دارای طرح و برنامه می باشد. نیز، این برنامه ها و اجزای آن، دارای چنان نظم سیستماتیک و موزونی است، که بر دقیق ترین مبانی دانش و منطق بشری استوار می باشد.

در این حال، معلوم می شود که خالق بی همتای هستی، قوانین و دستورات بی مانندی را برای عزت و کمال بندگان خویش منظم ساخته، که باورمندی و عمل به آن ها، سعادت آنان را در دو سرای تأمین می نماید.بنا براین، دین، مانند ساختمان و بنایی در نظر آمده، که بشریت می تواند با سکونت و استقرار در آن، به آسایش و رفاه حقیقی برسد،

بر آنیم که با نگاه مهندسی به دین، اسلام را به مثابه یک ساختمان عظیم و شکوهمند، که به وسیلۀ معمار رحیم هستی، برای سعادت انسان طرّاحی و بنا گشته، مورد واکاوی قرار دهیم. سپس، با کنکاش علمی و مهندسی در مبانی، مصالح، اصول، عناصر، جزئیات و بخش های آن، راهی روشن برای زندگی بشر بگشاییم.

این تلاش موجب می گردد، که مسلمانان، بویژه روشن فکران و مهندسان محترم، نسبت به دین خود شناخت بهتر به دست آورند و ارزش این گوهر والا را بیشتر بشناسند و هم، برای همۀ غیر مسلمانان و آزاد اندیشانِ جویای حق، راه گشا می شود.

مدل برگزیده برای ارزیابی و تحلیل این بنا و نحوۀ مهندسی آن، ادبیات و واژگانی است، که به طور عموم مورد استفاده در رشتۀ مهندسی عمران می باشد، که این جانب در این رشتۀ تخصصی نیز، تحصیل کرده ام و با زبان آن آشنایی دارم. با این وجود، سعی کرده ام در این مسیر از کلمات و عبارات مورد استفاده در مهندسی، به گونه ای استفاده کنم که این نوشته را مورد بهره برداری عموم سازد.

با این حال، تمام سعی خود را به کار برده ام که تمامی مراحل تحقیق پیش رو مستند با دو منبع وثیق و بی پایان قرآن و عترت باشد و از تحمیل نظر شخصی بر آموزه های دینی پرهیز شود. استفادۀ فراوان از آیات قرآن و روایات معصومین (ع) و آوردن عین آن ها به این دلیل بوده که، خواننده به طور مستقیم با کلام وحی ارتباط بر قرار کند و تأثیر معنوی آن را در روح و فکر خویش بهتر احساس نماید.

امید که این تلاش بتواند در اثبات آسمانی بودن، کامل بودن، جاودانی بودن، علمی بودن و سعادت بخش بودنِ تمامی اصول و فروع اسلام، برای عموم و به ویژه، نسل روشن فکر و مهندسین عزیز میهن اسلامی مان مؤثر افتد. نیز، در پایبندی و عمل به تعالیم فرا زمانی و فرا مکانی آن، نقش آفرین گردد؛ تا راه برای خوشبختی همۀ بشریت مهیّا شود.

از همۀ خواهران و برادران فرهیخته و عزیزان اهل نظر تقاضا دارم، که جهت پربارتر کردن این تلاش مقدس علمی از هر گونه انتقاد، پیشنهاد و نظری دریغ نفرمایند.

باشد، که عنایات و مراحم پدر مهربان و یار بهتر از جانمان، حضرت مهدی (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) در این مسیر زیبا مددکارمان شود و پیوسته از لطف سرشار آن کریم بی همتای وجود بهره مند باشیم.

هم نوا با همۀ فرزانگان و دلباختگان کوی آن دلدار و یار با وفای عالم وجود، با دلی سرشار از شور و امید، خطاب به آن عزیز مصر قلب ها بانگ بر می آوریم:

يا أَيُّهَا الْعَزيزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقين‏.[۱]

«اى عزيز! به ما و خانواده ما آسيب رسيده است و سرمايه‏ اى ناچيز آورده‏ايم. بنابراين پيمانه ما را تمام بده و بر ما تصدّق كن كه خدا صدقه‏ دهندگان را پاداش مى‏ دهد.»

گرگان . ابراهیم حنیف نیا

۱۵/۹/۹۳

 

 

فهرست مندرجات

 

مقدمه: معنای مهندسی اسلام

فصل اول: كليات

واژه شناسی مهندسی

واژه شناسی اسلام

وجه تسمیه اسلام

فرق اسلام و ایمان

مراتب تسليم

واژه شناسی دين

فرق دين، شريعت و ملت

محتوای دین

بسته برنامه ريزی شده فقه

منشأ دین

کارکردهای علم و دین

علل دین گریزی

دین همه پیامبران یکی است

بطلان پلورالیسم دینی

۱ ـ بطلان پلورالیسم از دیدگاه عقل

۲ ـ بطلان پلورالیسم از دیدگاه اسلام

تکلیف دیگران چیست؟

دینداری مدلّل و دین داری معلّل

ریشه های دین داری مدلّل

ریشه های دین داری معلّل

مهندسی وجود انسان

هدف آفرينش انسان

فصل دوم: مهندسی ويژگی ها و امتيازات اسلام

 • دين فرهنگ محور

 • دين ادب و اخلاق

 • دين ايمان و معنويت

 • دين عمل

 • دين جهانی و جاودانی

 • دين فطرت

 • دين دنيا و آخرت

 • دين محبت

 • دين حريت

 • دين عدالت

 • دين وحدت

 • دين اميد

 • دین عزت

 • دين حركت و جهاد

 • دين مساوات

 • دين امنيت و آرامش

 • دين معنا بخشی به زندگی (هدفداری)

 • دين تسلیم

 • دين يک رنگی و صداقت

 • دين خرد و عقلانيت

 • دين بندگی

 • دین همزیستی و مسالمت

 • دین رفاه و آسایش

 • دین اخلاص

فصل سوم: مهندسی ساختمان اسلام

کروکی موقعیت اسلام

۱ ـ عالم امر

۲ ـ عالم امر

رابطۀ عالم امر و خلق

علت لرزش و نا امنی ساختمان دین

برش عمودی اسلام

اوّل ـ فونداسیون اسلام

ویژگی های فونداسیون اسلام

دتایل های توحیدی

۱ـ معانی توحید

۲ـ زاویه با توحید

۳ـ فطرت توحید

۴ـ راه های معرفت خدا

الف ـ راه عقلی

ب ـ راه قلبی

۵ ـ نفی تشبیه بین خدا و خلق

دوّم ـ اسکلت و ستون های اسلام

پرسش در بارۀ پایه های اسلام

۱ـ قرآن

محوری ترین موضوعات قرآن

عظمت قرآن در نگاه دیگران

معجزه برای همۀ زمان ها

بیان هر چیزی

۲ ـ عترت

دو کتاب جاوید و ناگسستنی

اساس اسلام

مناره های هدایت و دانش

همای سعادت

راز جدا ناپذیری قرآن و عترت

سوّم ـ طبقات اسلام

پلان طبقات دين اسلام

۱ـ پلان طبقۀ اعتقادات (بينش ها)

اهمیت پلان عقاید

باور عقلی و باور عقدی

جهان بینی و ائدئولوژی

دریافت عقاید از اهل آن

۲ـ طبقۀ اخلاقیات (گرایش ها)

نقش آفرینی اخلاق در ارتباطات

واژه شناسی اخلاق

خَلق نیک و خُلق نیک

مکتب های مختلف اخلاقی

معیار­ رفتارهای اخلاقی

رابطه علم و اخلاق

۳ ـ پلان طبقۀ رفتاریات (كنش ها)

نمایش عمل گرایی اسلام

عمل ظاهر نشانه پاکی باطن

برشی از وصیت نامه علی (ع)

نقش نماز در طبقه احکام

برش نماز

تصویر نماز در زبان ادب

هدف (کمال)

اسلام نقشه راه

مهندس طراح (خدا)

مهندس ناظر (انبيا)

تکلیف واجرا (انسان)

نتیجه گیری و پایان

 

[۱]. یوسف / ۸۸.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

2 نظر

 1. مجتبی صیدانلو

  امید که این تالیف نیز همچون تالیفات قبلی حضرت عالی بسیار لطیف و روح پرور باشد…که همینگونه نیز خواهد بود. استاد بزرگوار
  ——————————————-
  پاسخ: از لطف شما برادر متعهد و پرتلاش سپاسگزارم.

  پاسخ
 2. Ali

  سلام بر استاد بزرگوار و عزیزم
  انشاالله که سر حال و سلامت باشید
  برای ۴ تا از مطالبتان تصاویری آماده کردم امید است که پسند بفرمایید !

  مراحل پایانی کتاب مهندسی اسلام :

  http://s5.picofile.com/file/8165430026/7.jpg

  فنداسیون اسلام :

  http://s5.picofile.com/file/8165429800/4.jpg

  بطلان پلورالیسم دینی :

  http://s4.picofile.com/file/8165429950/5.jpg

  درخت غدیر و پیامدهای آن :

  http://s4.picofile.com/file/8165429976/6.jpg

  توفیقی باشد برای مطالب بعدی شما هم طراحی خواهم کرد
  در پناه صاحب الزمان پیروز باشید
  التماس دعا
  ——————————————–
  سلام علی آقا
  دستت طلا، وجودت بی بلا، مزدت با مولا… ممنونم

  پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *