سخنرانی‌های ایام ماه رمضان ۱۳۹۹ با موضوع «اسلام شناسی»

شب جمعه ۴/۲/۱۳۹۹

امام زمان شناسی، عناصر اصلی کمال، ، امام زمان عج راز ارزش ها و کمال، داستان مدل چاله و بیمارستان، غفت از امام زمان.

شب اوّل ماه رمضان

در اهمیت ماه صیام، اسلام شناسی و اهمیت آن، واژه شناسی اسلام، تفاوت اسلام و ایمان، واژه شناسی معرفت و شناخت، فرق علم و معرفت، پیروی از عالمان کورکورانه نیست.

شب دوّم ماه رمضان

اسلام دین علم و دانایی، اعتراف دانشمندان به عجزعلمی خود، اسلام دین الهی و دانایی، علم محدود بشر برای قانون‌گذاری، عقلانیت پیروی از دین، آموزه های دین را با علوم روز تطبیق ندهیم، غیر قابل فهم بودن بسیاری از تعالیم دینی.

شب سوم ماه رمضان

پیروی از دانایان، پرهیز از تحمیل نظر به دین، فراعلمی بودن دین، وعده‌ی پیروزی دین حق، اسلام یعنی قرآن و امام، معنی لغوی و اصطلاحی دین، تفاوت دین و شریعت و ملّت، دین انبیا یکی است، یکی خط است.

شب چهارم ماه رمضان

مقدم، دینداری، دینداری سرمایه بزرگ و نعمت بی همتا، بندگی اوج افتخار، تقسیم جهان با خدا، چه دارد آن که خدا ندارد، درس عزت، محتوای دین، تعریف هستی، چگونه بودن.

شب پنجم ماه رمضان

تعالین توصیفی و توصیه‌ای، جهان بینی و ایدئولوژی، کمال اسلام به تعیین رهبری، علم زدگی بشر امروز، بد اندیشی آفت بزرگ، رانندگی در جاده تاریک، ضرورت علم و دین، کارکرد علم و دین.

شب ششم ماه رمضان

جایگاه علم ودین، راه سلطه بر طبیعت و نفس، علم و دین وسیله بودن و شدن، حرکت اتومبیل در شب تاریک، بی دین نمی‌توان بود، فطری بودن دین، رویگردانی از دین عامل گرایش به دین باطل، ابعاد روح انسان.

شب هفتم ماه رمضان

دو بعد شناخت اسلام، تشریع و تکوین، قرآن و امام، اهمیت شناخت امام، ولایت اساس اسلام، ولایت قطب قرآن، شرط نجات و ورود به بهشت، ولایت گذر نامه عبور به بهشت، گواهینامه شرط رانندگی، داستان شمع و چراغ نورافکن.

شب هشتم ماه رمضان

منشأ دین، فرضیات در باره پیدایش دین، حرکت کاروان بشریت با کاروان سالاری انبیا، پیدایش پلورالیسم.

شب نهم ماه رمضان

بطلان پلورالیسم از دیدگاه عقل، شبهه‌ی آزادی در انتخاب دین، بطلان پلورالیسم از دیدگاه اسلام، یک شبهه‌ی دیگر، کافر قاصر و مقصّر

شب دهم ماه رمضان

علل دین گریزی، کارنامه ادیان محَّف، هوا و هوس انسانی، اثر پذیری از فرهنگ خرافی، عملکرد ناصواب دینداران، عدم أخذ دین از سرچشمه واقعی.

شب یازدهم ماه رمضان

بی عیبی اسلام، قانون برای عمل، اسلام نسخه کامل زندگی، گفتار سید جمال، ماجرای اندلس.

شب دوازدهم ماه رمضان

کتاب مهندسی اسلام، دوران درخشا تمدنی شیعه در عصر صفویه، نمونه‌ی مردم سالاری دینی.

شب سیزدهم ماه رمضان

اهمیت شناخت دین، بیان دو نوع مرض آشکار و پنهان دینی، استفاده از فرصت ها، دینداری عقلانی و ریشه های آن، معرفت محوری، ایمان محوری، عمل محوری.

شب چهاردهم ماه رمضان

محوری ترین آیات قرآن، خدا و انسان، نیاز به واسطه برای اتصال بین زمین و آسمان، حبل ممدود الهی، نوازندگی جاشوابل در مترو واشنگتن دی سی، مردم نمی‌خواهند، داستان شیخ علی حلاوی.

شب پانزدهم ماه رمضان

ارتباط شناخت امام مجتبی با اسلام شناسی، امامان نور واحدند، اختلاف روش امامان، الگوی تفاوت معجزه انبیا، ترسیم اوضاع زمان امام حسن مجتبی، او مظلومتر از برادر، شجاعت و تدبیر امام مجتبی، بیعت گردنکشان بر گردن امامان.

شب شانزدهم ماه رمضان

ریشه‌های دینداری عقلانی، اخلاص محوری، زهد و وابسته نبودن به دنیا، بزرگترین مصیبت در دین، کبر و برتر بینی، جهل و ناآگاهی.

شب هفدهم ماه رمضان

دنباله ریشه های دینداری عقلانی، تعصّب‌ورزی، تقلید از دیگران، هوای نفس، ریاست طلبی، مال اندوزی، زر برای خوردن است، سبقت فقیر مؤمن بر ثروتمند مؤمن در ورود به بهشت.

شب هجدهم ماه رمضان

دین الهی و دین بشری، سرچشمه علم الهی، مراتب علم، یقین، جوانی که بر آب راه رفت.

شب نوزدهم ماه رمضان

دانشمند و اسکندر، عمل مهم است، مراحل فعل خدا، تقدیرات شب قدر، بدایی بودن مقدرات، لیلة القدر بر محور امام، نزول ملائک و روح بر امام، افق شب قدر.

شب بیستم ماه رمضان

مقام علی، ناتوانی بشر در وصف علی، وله انگیز بودن مقام علی، اسم اعظم، کلمة الله، جامع جمیع صفات جمال و جلال، انسان منحصر به فرد.

شب بیست و یکم ماه رمضان

ولادت و شهادت خاص، معلم ملائک، ماجرای اصبغ بن نباته، روایت دختر علی، مقایسه مردم زمان علی و مهدی عج، یا ایها العزیز.

شب بیست و دوم ماه رمضان

شناخت انسان اسلام، انسان شناسی پیش نیاز اسلام شناسی، دوران زیستی انسان، وجود شناسی انسان، بعد جسمانی و روحانی انسان، حقیقت انسان.

شب بیست و سوم ماه رمضان

رابطه جسم و روح، اصل انسان روح اوست، فربهی انسان، زیبایی انسان به چیست، کوزه بلور و سفالی، تنگ چشمان

شب بیست و چهارم ماه رمضان

مقام و ارزش انسان، اشرف مخلوقات، مسجود ملائک، خلیفة الله، امانت دار الهی، آب نبات چوبی، بازرگان هندی، گوهر وجود انسان، بهای حقیقی انسان، انسان در زیان است.

شب بیست و پنجم ماه رمضان

هدف خلقت انسان، مهمترین دغدغه بشر، پاسخ‌های گوناگون، پاسخ، خالق انسان، هدف جود است نه سود، هدف عبادت و کمال، دنیا مدرسه کمال.

شب بیست و ششم ماه رمضان

 

شب بیست و هفتم ماه رمضان

 

شب بیست و هشتم ماه رمضان

 

شب بیست و نهم ماه رمضان

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *