موعود
  • موعود هستی

    ای هـجـر تـو آتـش زده جــان و دل من را                                                    افـســرده نـمــ ...

    ای هـجـر تـو آتـش زده جــان و دل من را                                                    افـســرده نـمــوده گــــل و گلزار چمن را ای طلــعــت رعـنــای تــــو آرامش دلـهــا                             ...

    بیشتر بخوانید