مهدی
 • مهدی بیا مهدی بیا

  جـانــم فدای جان تو ای مهدی صاحب زمان                                                         نور دو چشما ...

  جـانــم فدای جان تو ای مهدی صاحب زمان                                                         نور دو چشمان بتول ای پادشاه انس و جان قربان احـسـانـت شـوم ای یـاورِ بـیـچـارگـان                         ...

  بیشتر بخوانید
 • مهدی جان

  جان عالم به فدایت شود ای مهدی جان           مِهــر تو در همه دل­ها بود ای مهدی جان تا کی آن چهرۀ چون  ماه ...

  جان عالم به فدایت شود ای مهدی جان           مِهــر تو در همه دل­ها بود ای مهدی جان تا کی آن چهرۀ چون  ماه تو پنهان باشد           تار شد چشم من از دوریت ای مهدی جان    مهدی جان ...

  بیشتر بخوانید