مهدی جان
  • مهدی جان

    جان عالم به فدایت شود ای مهدی جان           مِهــر تو در همه دل­ها بود ای مهدی جان تا کی آن چهرۀ چون  ماه ...

    جان عالم به فدایت شود ای مهدی جان           مِهــر تو در همه دل­ها بود ای مهدی جان تا کی آن چهرۀ چون  ماه تو پنهان باشد           تار شد چشم من از دوریت ای مهدی جان    مهدی جان ...

    بیشتر بخوانید