محبت مادر
  • مـــادر

                                     مـــــــادر مــــادرا ! جــــــــانــم فدای جان تو                  من ف ...

                                     مـــــــادر مــــادرا ! جــــــــانــم فدای جان تو                  من فدای لطف و خــوبــــی های تو دوست می­دارم تـــو را با جان و دل                  نزد خوبی­های تــ ...

    بیشتر بخوانید