اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۳

قلم
  • تالیفات چاپ شده

    تالیفات چاپ شده 1-   گامی بسوی خدا 2- گلواژه های نجات و هدایت (چهل حدیث به نظم) 3- ره توشه مدیران در اندی ...

    تالیفات چاپ شده 1-   گامی بسوی خدا 2- گلواژه های نجات و هدایت (چهل حدیث به نظم) 3- ره توشه مدیران در اندیشه دینی 4- معرفت خدا در پرتو اخلاق و رفتار 5- درد جانکاه غیبت 6- دانش پژوهی در افق دین ...

    بیشتر بخوانید