عاشق سرگردان
  • عاشق سر گردان

                                       عاشقِ سر گردان بده جامی به من ساقی که سرگردان و حیرانم                 ...

                                       عاشقِ سر گردان بده جامی به من ساقی که سرگردان و حیرانم                                                                     نــمــا مــــستم تو با جامت که مجنون  پریش ...

    بیشتر بخوانید