شعر شکر نعمت
 • آزاد اندیشی

  آزاد اندیشی حجم فایل : 500 kb دانلود فایل : آزاد اندیشی در نگاه آیات و روایات ...

  آزاد اندیشی حجم فایل : 500 kb دانلود فایل : آزاد اندیشی در نگاه آیات و روایات ...

  بیشتر بخوانید
 • شکر نعمت

    شکر درگاهت خدایا زان که جانم داده ای         نعمت افزون که بی حد است آنم دادهای بـهـره مــنــدم کر ...

    شکر درگاهت خدایا زان که جانم داده ای         نعمت افزون که بی حد است آنم دادهای بـهـره مــنــدم کردی یارب از تمام نعمتت           بـاز بـنـمــودی بــرایـــم درب های رحمتت   شــکــر درگـــا ...

  بیشتر بخوانید