رستگاری
  • درس عزّت

    درس عزّت  غـیرِ اَلله  یـاوری  دیگر  مجــوی               غیر راه  حق  رهی  دیگر  مپـوی باش چون کوهی قویّ ...

    درس عزّت  غـیرِ اَلله  یـاوری  دیگر  مجــوی               غیر راه  حق  رهی  دیگر  مپـوی باش چون کوهی قویّ و استوار              تا که  باشی  کامیاب  و رستگار ...

    بیشتر بخوانید