خدا گرایی،
  • اسلام دین بندگی

    اسلام دین بندگی خداوند انسان‌ها را برای کمال آفریده و وسائل آن را از نظر تکوین و تشریع، در اختیار او قرار ...

    اسلام دین بندگی خداوند انسان‌ها را برای کمال آفریده و وسائل آن را از نظر تکوین و تشریع، در اختیار او قرار داده است. تکلیف انسان به عبادت و بندگی خدا یکی از این وسائل لازم برای کمال است. ...

    بیشتر بخوانید