خدای مهدی
  • فریاد غدیر

    فــــــــریــــــــــــادِ غدیــــــــــــــــر     ...بـیـن غـدیـر، عـاشـورا و مَـهــدی علیه السلام،  ار ...

    فــــــــریــــــــــــادِ غدیــــــــــــــــر     ...بـیـن غـدیـر، عـاشـورا و مَـهــدی علیه السلام،  ارتباطی راز آلود و ناگسستنی حاکم است. ...

    بیشتر بخوانید