حجه بن الحسن
  • مهدی بیا مهدی بیا

    جـانــم فدای جان تو ای مهدی صاحب زمان                                                         نور دو چشما ...

    جـانــم فدای جان تو ای مهدی صاحب زمان                                                         نور دو چشمان بتول ای پادشاه انس و جان قربان احـسـانـت شـوم ای یـاورِ بـیـچـارگـان                         ...

    بیشتر بخوانید