جعفربن شریف جرجانی،
 • نگین شهر گرگان

                                                                            نگین شهر گرگان امسال سوم ربیع ا ...

                                                                            نگین شهر گرگان امسال سوم ربیع الثانی سالروز ورود امام حسن عسکری علیه السلام به شهر جرجان مصادف است با روز پنجشنبه 24 دی ماه ...

  بیشتر بخوانید
 • روز پر افتخار برای شهر گرگان

   روز ورود امام عسکری به شهر گرگان امسال سوم ربیع الثانی سالروز تشریف فرمایی امام یازدهم شیعیان حضرت امام ...

   روز ورود امام عسکری به شهر گرگان امسال سوم ربیع الثانی سالروز تشریف فرمایی امام یازدهم شیعیان حضرت امام حسن عسکری علیه السلام به شهر گرگان مصادف با شنبه چهارم بهمن است . بی شک یکی از ارزشمندترین افتخ ...

  بیشتر بخوانید