اعمال شیعیان-ماء معین-تشنه شناس-
  • ... چه باید کرد؟!

    ... چه باید کرد؟! ... تنها به او دل­ خوشیم ما همه در خُسرانيم، كه از آن جمال بي مثال و آفتاب وصال بدوريم ...

    ... چه باید کرد؟! ... تنها به او دل­ خوشیم ما همه در خُسرانيم، كه از آن جمال بي مثال و آفتاب وصال بدوريم و محروم. راه را گم کرده­ ایم و در صحرای بی آب و علف دنيا، غريب و بی­كس ...

    بیشتر بخوانید