اسلام، اسلام شناسی ، مهندسی اسلام،
  • 5ـ  دین تسلیم

    5ـ  دین تسلیم بر اساس تفکّر اسلامی، کمال انسان، در سایۀ بندگی و عبادت بی چون­ و چرای خدای قادر عالمیان تح ...

    5ـ  دین تسلیم بر اساس تفکّر اسلامی، کمال انسان، در سایۀ بندگی و عبادت بی چون­ و چرای خدای قادر عالمیان تحقّق می­ یابد. تسلیم محض در برابر اوامر و نواهی الهی، که ساز و کار آن ...

    بیشتر بخوانید