عید ظهور،
 • عید اصلی

  عید فطر و عید ماه  فطرت است                    عید اصلی  در  ظهـور حجت است تـا نتابـد  از  افـق  صبــح  ظ ...

  عید فطر و عید ماه  فطرت است                    عید اصلی  در  ظهـور حجت است تـا نتابـد  از  افـق  صبــح  ظهـور                       عید ما کم بهره  و بی لـذّت است او نیایـد، راحتـی در کار  نیست        ...

  بیشتر بخوانید
 • عید اصلی

                                         عید اصلی عیــد فطـر و گـر چه عید  فطرت است              عیــدِ اصـ ...

                                         عید اصلی عیــد فطـر و گـر چه عید  فطرت است              عیــدِ اصــلی در ظــــهـور حجت است ...

  بیشتر بخوانید