اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۰

بایگانی مارس 2017
  • آیا آدم به صورت خدا است؟

    آیا آدم به صورت خدا است؟ یکی از احادیثی که به طور وسیع و گسترده مورد استفادۀ عارفان و صوفیان قرار گرفته و ...

    آیا آدم به صورت خدا است؟ یکی از احادیثی که به طور وسیع و گسترده مورد استفادۀ عارفان و صوفیان قرار گرفته و در کتاب‌های مهم و بسیاری، برای منطبق بودن عقاید خویش با شرع، از آن بهره برداری کرده‌اند این حد ...

    بیشتر بخوانید