اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۰

بایگانی فوریه 2017
  • بطلان پلورالیسم دینی

      بطلان پلورالیسم دینی پلورال[1]، به معنی جمع و کثرت است و پلورالیسم[2]، به معنای تکثّر گرایی و عنوا ...

      بطلان پلورالیسم دینی پلورال[1]، به معنی جمع و کثرت است و پلورالیسم[2]، به معنای تکثّر گرایی و عنوان طرز فکری است، که معتقد به کثرت عقاید و اندیشه ها می باشد. ...

    بیشتر بخوانید