اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۰

بایگانی مارس 2015
  • تقارن فاطمیه و نوروز

    تقارن فاطمیه و نوروز ما فاطمه را با دل و جـان میخواهیم       ما چشـم بـه راهِ مهدی زهـراییـم چون عیـد، مُ ...

    تقارن فاطمیه و نوروز ما فاطمه را با دل و جـان میخواهیم       ما چشـم بـه راهِ مهدی زهـراییـم چون عیـد، مُصادفِ عـزای زهـراست      در مـاتـم او  با پسـرش همـراهیم ...

    بیشتر بخوانید