اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۰

بایگانی آوریل 2014
 • دانش پژوهی در افق دین

  دانش پژوهی در افق دین به قلم: مهندس ابراهیم حنیف نیا کتاب دانش پژوهی در افق دین، در موضوع علم و دانش در ا ...

  دانش پژوهی در افق دین به قلم: مهندس ابراهیم حنیف نیا کتاب دانش پژوهی در افق دین، در موضوع علم و دانش در اسلام، با رویکردی نو در نگرش به دانش و اندیشه، به جامعۀ علمی کشور تقدیم می گردد. ...

  بیشتر بخوانید
 • مهندسی اسلام

     کتاب در حال تألیف مهندسی اسلام طرحی نو در شناخت اسلام و بررسی همۀ اصول و فروع دین، در قالب یک پک کامل ...

     کتاب در حال تألیف مهندسی اسلام طرحی نو در شناخت اسلام و بررسی همۀ اصول و فروع دین، در قالب یک پک کامل مهندسی ...

  بیشتر بخوانید