اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۰

بایگانی ژانویه 2014
  • خودسنجی (محاسبه نفس)

    طرح خودسنجی (محاسبه نفس) شما می توانید با تکمیل فرم ذیل وضعیت و جایگاه خود را به عنوان یک مسلمان، ارزیابی ...

    طرح خودسنجی (محاسبه نفس) شما می توانید با تکمیل فرم ذیل وضعیت و جایگاه خود را به عنوان یک مسلمان، ارزیابی نمایید. سپس برای اصلاح  وضع موجود چاره اندیشی کنید. ...

    بیشتر بخوانید