اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۰

بایگانی آوریل 2013
  • مظلوم آفرینش

    مظلوم آفرینش   باز آ کـه باغ هستی، بی تو ثمر ندارد این شام تیرهٔ ما،  بی تـو سحر ندارد ...

    مظلوم آفرینش   باز آ کـه باغ هستی، بی تو ثمر ندارد این شام تیرهٔ ما،  بی تـو سحر ندارد ...

    بیشتر بخوانید