«نظام خلقت»

.

موضوع خلقت و هستی شناسی،

همواره یکی از موضوعات بنیادی و تأثیرگذار در اندیشه و رفتار بشر بوده است، که اگر به خوبی تبیین نشود، زیستن و هدف زندگی معنا نمی‌شود. دین اسلام، در این زمینه سخن جامع، مستقل و مخصوص به خود را دارد.
در این کتاب با عنوان: «نظام خلقت در قرآن و روایات» کوشیده‌ایم تا در یک پژوهش خالص قرآنی و روایی، مراحل پیدایش عالم خلقت را واکاوی نماییم و نشان دهیم که خدای علیمِ هستی موجودات را بدون سابقه، از نیستی آفریده و او هیچ‌گونه سنخیت وجودی با خلقش ندارد.
آن خالق یگانه، عالم را از روی فضلش ایجاد نموده و آن‌را نشانه‌ی وجود خویش قرار داده است. در این راستا برای نظام خلقت هفت مرحله برشمرده‌ایم. اوّلین مرحله‌ی خلقت، وجود نورانی پیامبر خاتم (ص) و عترت طاهرین آن حضرت (علیهم السلام) بوده است و در مرحله‌ی بعد، همه‌ی موجودات از ماده‌ای بسیط به نام «ماء» بوجود آمده‌اند. ‌پس از آن، طی مراحل بعدی، آغاز و انجام آفرینش و نقش و جایگاه انسان در منظومه‌ی عظیم هستی تبیین گشته است.
در این تحقیق، سعی کرده‌ایم با زدودن پرده‌های تاریک و مبهمِ مراحل خلقت، علّت و فلسفه‌ی آفرینش موجودات و به‌ویژه انسان را آشکار نماییم. در این میان، تفاوت اساسی و بنیادی بین طرح وحیانی با طرح مورد نظر مکتب عارفان و فیلسوفان، در رابطه با مراحل خلقت، به تصویر کشیده شده است.

.???????????

قسمتی از مقدمه کتاب: «نظام خلقت در قرآن و روایات»؛
.
… آنچه آشکار است، در گستره‌ی تاریخ، هر یک از مکتب‌ها و مشرب‌های فکریِ بشری، مطابق با ذوق و خرد خویش، به گونه‌ای سخن رانده‌اند و برای مراحل و نحوه‌ی پیدایش و ظهور خلقت، طرحی در انداخته و نظامی خاصّ را تعریف نموده‌اند. دسته‌ای از متفکران و نظریه پردازان بشری کوشیده‌اند تا با عصای «عقل» راهی را برای شناخت هستی بگشایند، دسته‌ای دیگر همّت خویش را به کاربرده‌اند تا با اتّکا به «کشف و شهود» و تأکید بر تصفیه نفس و تهذیب باطن، مراتب وجود را کَند و کاو نمایند. عده‌ای دیگر، در این مسئله، بر علم تجربی پا فشاری می‌کنند.
به طور مشخّص، مشّائیین (پیروان فلسفه ارسطویی) به یاری عقل، طرح هِرَمیک (هرم گونه) افلاک نهگانه را مطرح می‌کنند و اهل تصوف و عرفان بر طبق مبانی ذوقی و شهودی، با طرح مراتب حقّی و خلقی، بر وحدت شخصی وجود پای‌بندند. نیز مکتب اشراق (شهاب الدّین سهروردی)، به تجلّی نورالانوار و نزول آن معتقد است. همچنین، پیروان حکمت متعالیه (صدر المتألّهین شیرازی معروف به ملاصدرا)، وجود را حقیقتی مشکّک می‌دانند و سرانجام به وحدت وجود می‌رسند.
لیکن، قرآن و شارحان و معلمین راستین آن، یعنی معصومین پاک، برای آفرینش و مراتب خلقت، نظام مخصوص به خود را دارند و طرح طبقات هستی از نگاه قرآن و عترت، طرحی کاملاً متفاوت می‌باشد که تا کنون، به آن پرداخته نشده است. ما در این پژوهش می‌خواهیم بدانیم، قرآن و امامان معصوم (علیهم السلام) چه الگویی را ارائه داده‌اند!؟
برای ما مهم است که بدانیم اسلام، به عنوان یک مکتب جامع و کاملِ وحیانی و آسمانی به طور مستقلّ از اندیشه‌ها و تفسیر و تأویل‌های بشری، در ذیل این مسئله‌ی بنیادی، چه ایده و چه نظامی را مطرح ساخته است!؟
خواهیم دانست، با وجود جامعیّت و کاملیّت تعالیم و آموزه‌های اسلامی، تا کنون،…

???????????????

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *